Professionel assistance til vurdering af dødsbo

14 maj 2018
Astrid Pedersen
Professionel assistance til vurdering af dødsbo

Dødsbo og vurdering samt rydning heraf er, kort fortalt, en opgave, du som pårørende eller efterlevende bør overlade til professionelle. Der er simpelt hen alt for megen besvær forbundet med denne del af et dødsfald. Besvær, som skal lægges oven i alle de andre teknikaliteter og procedurer, du skal igennem, når en af dine kære dør.

Uanset om du har mistet en bror eller søster, en mor eller far, en ægtefælle eller en nær ven, vil tabet være sorgfyldt. Og oven i sorgen skal du så arrangere begravelse eller bisættelse, underrette andre pårørende (venner og familie) og gennemgå papirarbejdet. Der er mange ting, der skal afsluttes på én gang, når et liv afsluttes. Diverse pensions- og forsikringsforhold skal udredes, og testamentet skal findes frem. Hvad der hernæst er tilbage af jordisk, materielt gods, skal enten sælges eller bortskaffes. Og her er det en ubetinget fordel at få professionel hjælp.

Hvorfor skal jeg have hjælp til vurdering af dødsbo?

Som nævnt er der mange opgaver i forbindelse med afskeden med et afdødt familiemedlem eller bortgangen ven. Det kan virke utroligt stressende for mange mennesker, som samtidig skal have en dagligdag til at fungere, og livet til at gå videre. At skulle gennemgå et helt livs samlede genstande – eventuelt barndomsminder i form af effekter med særlig affektionsværdi – bidrager ikke just til at gøre afskeden nemmere. Samtidig kan det føre til splid og strid blandt de efterlevende – for eksempel børnene – hvis der opstår uoverensstemmelser omkring vurderingen af et artefakt. Og hvem skal i det hele taget stå for alt det praktiske, for eksempel transport til bortskaffelse af effekter, eller booking af auktionsplads?

Med en professionel marskandiser er der styr på dén side af sagen. Marskandiseren har typisk mange års erfaring med vurdering af dødsbo, og vil kunne fastsætte en fair pris nærmest ved første øjekast. Og så ordner marskandiseren alt det praktiske i forhold til afhentning og bortskaffelse.

Læs mere om rydning og vurdering af dødsbo på dødsbo-rydning.dk